Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen, OMXS30-index sjönk 0,5 procent

Publicerad

Stockholmsbörsen sjönk på onsdagen. Utvecklingen var blandad på de stora Europabörserna med nedgångar i Paris och Frankfurt medan London stängde i en oregelbunden tendens. Nyhetsflödet var tunnare än vanligt då New York-börsen höll helgstängt på onsdagen.

Vid stängningen var OMXS30-indexet ned 0,48 procent till 2 554,21. Aktier för cirka 15,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade råvaror med en uppgång på 0,12 procent. I andra vågskålen låg fastigheter i botten med minus 1,43 procent.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg Evolution 1,5 procent medan Telia var upp 0,8 procent. Sämst utveckling hade Kinnevik med minus 6,0 procent medan Sinch noterades ned 5,6 procent.

Investmentbolaget Kinneviks B-aktie föll med 6,0 procent till 88,70 kronor och handlas nu till den lägsta nivån på 15 år, noterade Dagens industri.

Gruvbolaget Viscaria genomförde en riktad nyemission på 440 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och ett antal nya institutionella investerare tecknade aktier, däribland fonder förvaltade av Swedbank Robur, SEB Stiftelsen och Ålandsbanken. Existerande ägare har också deltagit i nyemissionen. Teckningskursen på 24,40 kronor per aktie motsvarade stängningskursen föregående dag. Aktien stängde på en oförändrad nivå.

Finansinspektionen gav kontanthanteringsbolaget Loomis en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor. Myndigheten menar att Loomis svenska dotterbolag har begått överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket. Aktien backade 0,5 procent.

Kylgrossisten Beijer Ref ingick avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Cool4U, med en option att förvärva resterande andel. Bolaget är en HVAC-distributör i Ungern med en årlig omsättning på 500 miljoner kronor och god lönsamhet. Aktien steg 0,4 procent.

Läkemedelsbolaget Sobis läkemedel ALTUV0CT för behandling och prevention av profylax vid hemofili A fick marknadsgodkännande av EU-kommissionen. Läkemedlet är en faktorersättningsterapi som ska ge långvarigt höga faktor VIII-nivåer hos patienter i alla åldersgrupper oavsett hur svårt tillståndet är. Aktien ökade 0,8 procent.

Mediebolaget Verve förvärvade mobilannonseringsbolaget Jun Group för 170 miljoner euro, motsvarande 1,9 miljarder kronor, på en kassa och skuldfri basis. Affären innebär att Verve ökar väsentligt i storlek. Vidare genomförde Verve en riktad nyemission som tillför 450 miljoner kronor före transaktionskostnader. Emissionen omfattar 27,1 miljoner aktier till teckningskursen 16,60 kronor, en rabatt på 5 procent mot senaste stängningskursen. Aktien steg 0,9 procent.

Forskningsbolaget Fluoguide genomförde en riktad nyemission på 60 miljoner kronor. Teckningskursen på 42,50 kronor per aktie motsvarar en rabatt på 7,5 procent mot stängningskursen föregående dag. Aktien ökade 1,9 procent.

Klimatkontrollbolaget Munters föll med 7,2 procent. Carnegie sänkte sin rekommendation till sälj, från behåll. Sänkningen sker mot bakgrund av en ansträngd värdering och alltför höga förväntningar.

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips klättrade 5,1 procent. Danske Bank upprepade sitt köpråd och höjde riktkursen från 420 till 520 kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons