Stillfront rapporterar högre justerad ebitda än förväntat – organiska tillväxten negativ

Publicerad

Gamingbolaget Stillfront redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten, mätt i ebitda, steg mer än förväntat. Nettoresultatet vände till minus.

Omsättningen steg 0,1 procent till 1 812 miljoner kronor (1 811). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 847. Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent (1,0).

Ebitda-resultatet blev 695 miljoner kronor (632), med en ebitda-marginal på 38,4 procent (34,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 708 miljoner kronor (639), väntat 676, med en justerad ebitda-marginal på 39,1 procent (35,3).

Rörelseresultatet blev 275 miljoner kronor (258). Rörelsemarginalen var 15,2 procent (14,2).

Resultatet före skatt var 3 miljoner kronor (176).

Resultatet efter skatt blev -54 miljoner kronor (117).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (0,23).

Stillfront, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning1 8121 847-1,9%1 8110,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent-51,0
EBITDA69563210,0%
EBITDA-marginal38,4%34,9%
EBITDA, justerat7086764,7%63910,8%
EBITDA-marginal, justerad39,1%36,6%35,3%
Rörelseresultat2752586,6%
Rörelsemarginal15,2%14,2%
Resultat före skatt3176-98,3%
Nettoresultat-54117
Resultat per aktie, kronor-0,110,23
Likvida medel1 470

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons