Stillfront rapporterar högre justerad ebitda än förväntat – organiska tillväxten negativ (uppdatering)

Publicerad

(uppdatering avser ingress och vd-kommentar om organisk tillväxt)

Gamingbolaget Stillfront redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten, mätt i ebitda, steg till den högsta nivå någonsin och var bättre än förväntat. Nettoresultatet vände till minus.

Omsättningen steg 0,1 procent till 1 812 miljoner kronor (1 811). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 847. Den organiska försäljningstillväxten var -5 procent (1,0).

“Den organiska nedgången jämfört med föregående år är i linje med våra förväntningar då vi presterade betydligt bättre än den underliggande marknaden under det andra kvartalet förra året när vår portfölj av strategispel växte med mer än 80 procent”, säger vd Jörgen Larsson.

Larsson tillägger att den underliggande marknaden har fortsatt att återhämta sig under det andra kvartalet och att bedömningen är fortsatt att både bolaget och marknaden kommer att återgå till organisk tillväxt under andra halvåret.

Aktivering av produktutveckling uppgick till 192 miljoner kronor (249).

Ebitda-resultatet blev 695 miljoner kronor (632), med en ebitda-marginal på 38,4 procent (34,9).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 708 miljoner kronor (639), väntat 676, med en justerad ebitda-marginal på 39,1 procent (35,3).

Rörelseresultatet blev 275 miljoner kronor (258). Rörelsemarginalen var 15,2 procent (14,2).

Resultatet före skatt var 3 miljoner kronor (176).

Resultatet efter skatt blev -54 miljoner kronor (117).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (0,23).

Stillfront, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning1 8121 847-1,9%1 8110,1%
Organisk försäljningstillväxt, procent-51,0
EBITDA69563210,0%
EBITDA-marginal38,4%34,9%
EBITDA, justerat7086764,7%63910,8%
EBITDA-marginal, justerad39,1%36,6%35,3%
Rörelseresultat2752586,6%
Rörelsemarginal15,2%14,2%
Resultat före skatt3176-98,3%
Nettoresultat-54117
Resultat per aktie, kronor-0,110,23

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons