Stillfront genomför förtida inlösen av obligationer, tar upp nytt periodlån från SEK

Gamingbolaget Stillfront utnyttjar formellt sin rätt till frivillig förtida inlösen av utestående seniora obligationer med rörlig ränta som förfaller den 22 november 2022 och har ett utestående belopp om 600 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationerna löses in till ett pris motsvarande 100,50 procent av dess nominella belopp plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den förtida inlösendagen som infaller den 5 oktober 2022.

Stillfront kommer att lösa in obligationerna med medel från ett nytt periodlån om 60 euro miljoner från SEK, Svensk Exportkredit. Det nya periodlånet har en löptid på fyra år.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons