Stampen Media minskar omsättning och ebitda-resultat

Mediahuset Stampen Media redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 2,4 procent till 365 miljoner kronor (374).

Ebitda-resultatet blev 34 miljoner kronor (80), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (21,4).

– Avslutningen på året var utmanande med en tuff annonsmarknad samtidigt som kostnaderna för distribution och tryck var fortsatt höga. Vi sjösatte ett flertal långsiktiga satsningar med två nya titlar i Mark och Härryda, uppköp av Melleruds Nyheter samt etablering av GP i Borås som också drev ökade kostnader i kvartalet, säger vd Johan Hansson.

Annonsintäkterna minskade med 14 procent mot föregående år där både print (-17 procent) och de digitala annonsintäkterna (-8 procent) föll.

Upplageintäkterna hade en mer positiv utveckling med en ökning på 2 procent där de digitala intäkterna ökade med 19 procent.

Bolaget har nu fler digitala prenumeranter än printprenumeranter.

Stampen Media har efter kvartalets utgång meddelat att man skär ned på 25 tjänster inom mediadelen.

Stampen Media, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning365374-2,4%
EBITDA3480-57,5%
EBITDA-marginal9,3%21,4%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons