SPP Global Multifactor minskade 1,00 procent i mars – minskad riskaptit att vänta framöver

Fonden SPP Global Multifactor minskade 1,00 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,45 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,47 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,37 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Poole.

Initialt skriver förvaltaren marknaden steg under mars och därmed återhämtat hela fallet sedan invasionen av Ukraina. Marknadens fokus har nu återigen skiftat till den höga inflationstakten och centralbankernas kommande räntehöjningar.

”Den globala makrobilden kommer troligtvis att hamna mer i fokus framöver. Nedjusterade tillväxtförväntningar och uppjusterade inflationsförväntningar talar för en lägre riskaptit. Samtidigt kommer råvarupriserna troligtvis att falla om det finns utsikter för ett fredsavtal”, avslutar Poole.

Branschfördelningen i fondens portfölj var relativt jämn fördelad där tekniksektorn hade störst exponering om 21,8 procent. Därefter följde finans, cyklisk konsumtion och industri med 14,7, 13,5 respektive 12,4 procent.

Gällande fondens geografiska fördelning var man till stor del exponerad mot Nordamerika med 70,3 procent av fondens allokerade kapital.

Bland de största innehaven i fondens portfölj fanns vid månadsskiftet Paychex, The Hershey Co samt Broadridge Financial Solutions med portföljvikter om 1,1, 1,0 respektive 1,0 procent.

SPP Global Multifactor, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,00
Index MM, förändring i procent1,45
Fond i år, förändring i procent-4,47
Index i år, förändring i procent-2,37

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons