SPP Aktiefond USA minskade 2,18 procent i februari – högre energipriser kan leda till minskad tillväxt

Publicerad

Fonden SPP Aktiefond USA minskade 2,18 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,89 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,77 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,60 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Poole.

Inledningsvis skriver Poole att det ryska finansiella systemet drabbades hårt efter Putins invasion av Ukraina. Hårda sanktioner och uteslutningen från SWIFT fick Moskvabörsen att rasa under månaden.

”Kriget i Ukraina är den klart viktigaste faktorn för marknaderna för närvarande. Kriget i Ukraina skapar oro på finansmarknaderna med stora svängningar som följd. Osäkerheten kring hur sanktionerna mot Ryssland kommer att påverka ekonomier och företag i väst bidrar också till svängningar. Högre energipriser skulle vara negativt för tillväxtutsikterna och leda till högre inflation men troligtvis inte fler räntehöjningar av centralbankerna”, skriver Poole.

De största sektorerna i fondens portfölj vid månadsskiftet var teknik, finans och hälsovård med vikter om 27,3, 15,7 respektive 13,3 procent.

De största enskilda innehaven i portföljen var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om 7,0, 5,6 respektive 3,6 procent.

SPP Aktiefond USA, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,18Index MM, förändring i procent-1,89Fond i år, förändring i procent-5,77Index i år, förändring i procent-4,60

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons