SPP Aktiefond Japan ökade 1,33 procent i december – inte avskräckt för den höga prissättningen på aktier

Fonden SPP Aktiefond Japan steg 1,33 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,66 procent. Under 2021 hade fonden en avkastning om 10,71 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,13 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Geir Magne Bøe.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de globala aktierna mätt med MSCI World i lokal valuta, steg tvåsiffrig för tredje året i rad. En stark tillväxt under återöppnandet samt stimulansåtgärder inom finans- och penningpolitiken bidrog till uppgången trots den pågående pandemin. Samtidigt som den globala inflationen steg överraskande mycket och inte blev så övergående som förväntat. Räntorna har dock hållit sig kvar på låga nivåer.

”Den cykliska makrobilden ser fortsatt positiv ut i början av 2022 med en tillväxt över trend. Ytterligare räntehöjningar brukar ofta ha en dämpande effekt på aktiemarknaden men företagens intjäning är för närvarande såpass hög att prissättningen på aktier inte är avskräckande”, avslutar Magne Bøe.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Toyota, Sony och Keyence med portföljvikter om 5,1, 4,2 respektive 3,2 procent.

Branschfördelningen i fonden var relativt jämn där teknik, industri och cyklisk konsumtion var de största sektorerna med exponeringar om 20,5, 19,8 respektive 16,5 procent.
SPP Aktiefond Japan, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,33Index MM, förändring i procent1,66Fond i år, förändring i procent10,71Index i år, förändring i procent12,13

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons