SPP Aktiefond Europa ökade 6,06 procent i december – störst exponering mot finans

Fonden SPP Aktiefond Europa steg 6,06 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,36 procent. Utvecklingen var 28,68 procent under 2021 och är därmed bättre än index som har ökat 28,21 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de globala aktierna mätt med MSCI World i lokal valuta, steg tvåsiffrig för tredje året i rad. En stark tillväxt under återöppnandet samt stimulansåtgärder inom finans- och penningpolitiken bidrog till uppgången trots den pågående pandemin. Samtidigt som den globala inflationen steg överraskande mycket och inte blev så övergående som förväntat. Räntorna har dock hållit sig kvar på låga nivåer.

”Den cykliska makrobilden ser fortsatt positiv ut i början av 2022 med en tillväxt över trend. Ytterligare räntehöjningar brukar ofta ha en dämpande effekt på aktiemarknaden men företagens intjäning är för närvarande såpass hög att prissättningen på aktier inte är avskräckande”, kommenterar Qvigstad Sørensen framtidsutsikterna.

Branschfördelningen i fonden var relativt jämn där finans, industri och sjukvård var de största sektorerna med exponeringar om 19,1, 16,8 respektive 16,1 procent.

Största innehav vid månadens slut var Nestle, ASML samt Roche. Med vikterna 3,7, 2,9 respektive 2,8 procent.

Inga förändringar i portföljen har rapporterats.

SPP Aktiefond Europa, %december, 2021Fond MM, förändring i procent6,06Index MM, förändring i procent6,36Fond i år, förändring i procent28,68Index i år, förändring i procent28,21

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons