Spotlight Group ska genomföra företrädesemission på 17,6 miljoner

Publicerad

Finanskoncernen Spotlight Groups styrelse har beslutat om att göra en företrädesemission på cirka 17,6 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att befintliga aktieägare kommer att få en teckningsrätt per innehavd aktie. 15 teckningsrätter ger rätt att teckna två nya aktier. Emissionen omfattar som högst 704 362 nya aktier.

Teckningskursen per aktie är 25 kronor, vilket motsvarar en rabatt på 20,5 procent beräknat genom volymvägd snittkurs under perioden 7 november fram till och med den 1 december.

Emissionen är till 70 procent omfattad av teckningsförbindelser från de tre största ägarna, koncernledning och styrelse, samt till 30 procent av vederlagsfria emissionsgaranter från huvudägaren Swedia HighP. Emissionen är således fullt säkerställd.

Syftet med emissionen är att stärka bolagets ekonomiska motståndskraft och att ta marknadsandelar.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i nyemissionen blir cirka 13,1 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons