Spotlight-aktuella Inuheat Group ökade omsättningen under 2021

Publicerad

Inuheat Group, som är på väg att noteras på Spotlight omkring 9 maj, rapporterar ökad omsättning under delårsperioden januari-december (förlängt räkenskapsår till och med mars 2022) jämfört med helåret 2020. Nettoresultatet visade en något mindre förlust än året innan.

Nettoomsättningen steg till 2,3 miljoner kronor under 2021, jämfört med 0,6 miljoner året innan.

Ebitda-resultatet landade på -19,9 miljoner kronor, vilket var något sämre än -16,3 miljoner som var utfallet året innan.

Nettoresultatet kom in något bättre än föregående år vid -20,0 miljoner kronor (-20,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,7 miljoner kronor (-12,1).

Likvida medel var 1,6 miljoner kronor (2,3).

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget grundades 2013.

”2021 innebar startskottet för vår transformering av Inuheat till full kommersialisering. Vi förbereder för en notering av bolagets aktie. I kombination med en tydlig vision att våra smarta och innovativa produkter ökar människors komfort och välbefinnande är vår målsättning att etablera oss på marknaden som en premiumfunktion”, säger vd Tobias Palmgren i vd-ordet.

Bolaget siktar på lönsamhet 2025.

”Vår tillväxtagenda är aggressiv men fullt genomförbar. 2025 ska vi nå lönsamhet. Vi ska då nå en försäljningsvolym om 60 000 system ut på marknaden. Vi har en unik produktplattform för
implementering av aktiv värme i textila produkter”, säger Palmgren.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons