Spermosens tecknar avtal med RMC

Fertilitetsbolaget Spermosens har ingått avtal med Reproduktionsmedicinskt centrum, RMC. i Malmö avseende klinisk validering av Juno-Checked för att erhålla CE-märkning. Studien planeras att genomföras under 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

RMC är en av de största publika IVF-klinikerna i Sverige och ingår i Region Skåne. Under 2019 genomförde RMC 14 procent av alla färska embryoöverföringar rapporterade i Sverige och 26 procent av alla offentliga färska embryoöverföringar.

Slutsatsen av en klinisk validering är ett krav inför erhållande av CE-märkning av Juno-Checked, vilket i sin tur öppnar för full kommersialisering. Spermosens är sponsor för den kliniska valideringen och kommer tillhandahålla Juno-Checked-systemet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons