Sotkamo Silver genomför förtida inlösen av konvertibler

Publicerad

Gruvföretaget Sotkamo Silver har i överenskommelse med innehavarna av bolagets utestående konvertibler 2018/2022, här kallade 2018 års konvertibler, beslutat att ändra villkoren för 2018 års konvertibler, för att möjliggöra förtida inlösen av dessa konvertibler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sotkamo och innehavarna av 2018 års konvertibler har nått en överenskommelse om ändring av villkoren konvertiblerna, vilket gör det möjligt för bolaget att lösa in samtliga utestående konvertibler till ett pris motsvarande 101 procent av det nominella beloppet plus upplupen ränta.

Ändringen av villkoren för 2018 års konvertibler är ytterligare ett steg i processen att möjliggöra refinansiering av finansiella instrument som förfaller 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons