Finwire

Soltech Energys aktieägare får inköpsrätter i Advanced Soltech som ska noteras på First North

Uppdaterad 2021-09-22
Publicerad 2021-09-22

Soltech Energys styrelse har beslutat att erbjuda aktieägarna att att förvärva stamaktier i Advanced Soltech Sweden, som är en energiproducent av el som finansierar, äger och driver takmonterade solcellsanläggningar i Kina. Advanced Soltech ska därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaq Stockholm har godkänt Advanced Soltechs ansökan om upptagande till handel på First North under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.

Villkoren innebär att en aktie i Soltech Energy ger en inköpsrätt. 13 inköpsrätter ger rätt att teckna en aktie i Advanced Soltech för 27 kronor per aktie.

Totalt kommer 7,28 miljoner stamaktier i Advanced Soltech, motsvarande 23,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget att erbjudas till försäljning.

Soltech Energy kommer att utnyttja försäljningslikviden till att till samma pris teckna motsvarande antal nya stamaktier i Advanced Soltech, så att köpeskillingen för aktier sålda i erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech och Soltech Energys antal aktier i Advanced Soltech ej ska minska till följd av inköpserbjudandet.

Isac Brandberg och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt 50 miljoner kronor, motsvarande 25 procent av erbjudandet, mot en garantiersättning om 6 procent. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou åtagit sig att teckna aktier i bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt 146 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat.

Genom försäljningen av de stamaktier i Advanced Soltech som omfattas av erbjudandet tillförs bolaget minst 196 miljoner kronor före kostnader för erbjudandet.

I samband med noteringen kommer samtliga preferensaktier i bolaget att konverteras till 9,80 miljoner stamaktier till ett värde av 265 miljoner kronor.

Priset i erbjudandet motsvarar ett pre-money marknadsvärde för Advanced Soltechs stamaktier om 845 miljoner kronor.

Advanced Soltech ska noteras på First North den 29 oktober med kortnamnet ASAB.

Sista dag för handel i Soltech Energy inklusive rätt till inköpsrätter är den 7 oktober och aktien handlas exklusive inköpsrätter den 8 oktober. Teckningstiden pågår den 13 oktober till 27 oktober och handel med inköpsrätter sker den 13 oktober till 25 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in