Finwire

Soltech Energy ökar omsättning men minskar rörelseresultat under tredje kvartalet

Uppdaterad 2021-11-30
Publicerad 2021-11-30

Solenergiföretaget Soltech Energy redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen steg 134,3 procent till 254,2 miljoner kronor (108,5). De totala intäkterna var 267,2 miljoner kronor (127,2).

Ebitda-resultat blev 29,3 miljoner kronor (38,9), med en ebitda-marginal på 11,5 procent (35,9). Minskningen beskrivs bero på fortsatt satsning i befintlig verksamhet samt komponentbrist och ökade priser på varor.

Rörelseresultatet blev 4,6 miljoner kronor (23,1), med en rörelsemarginal på 1,8 procent (21,3). Det minskade resultatet beror på ökade avskrivningar på goodwill, samt investeringar i solenergianläggningar.

Resultatet före skatt var -6,2 miljoner kronor (-18).

Resultatet efter skatt blev -10,6 miljoner kronor (-18,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,31).

"Vi lever mitt i en pågående elkris med effektbrist och kraftigt stigande elpriser. Regeringen i Sverige, och i de flesta länder, underlättar mer och mer för solenergi. Företag och privatpersoner ser en möjlighet att halvera sin elräkning och bidra till en grön energiomställning. Allt detta gör att vi är övertygade om att det stora genombrottet för solenergi står för dörren. Jag ser fram mot en spurt i december och sedan mot ett spännande 2022", kommenterar vd Stefan Ölander.

Soltech Energy, MkrQ3-2021Q3-2020FörändringNettoomsättning254,2108,5134,3%EBITDA29,338,9-24,7%EBITDA-marginal11,5%35,9%Rörelseresultat4,623,1-80,1%Rörelsemarginal1,8%21,3%Resultat före skatt-6,2-18Nettoresultat-10,6-18,1Resultat per aktie, kronor-0,19-0,31

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in