Söder Sportfiske ökar omsättning men minskar resultatet

Söder Sportfiske, som säljer sportfiskeprodukter genom främst e-handel, redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultat visade en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 17,9 procent till 40,9 miljoner kronor (34,7). Organisk tillväxt var -0,2 procent (72,2).

Bruttomarginalen uppgick till 39,2 procent (39,6).

Justerat ebitda-resultat, som avser exklusive noteringskostnader, uppgick till -1,3 miljoner kronor (2,5). Justerat rörelseresultat, som avser rörelseresultat exklusive noteringskostnader, blev -2,7 miljoner kronor (2,4).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,7 miljoner kronor (3,1).

Söder Sportfiske ökade omsättningen under det första kvartalet men vittnar om utmanade marknadsförutsättningar. Vd Viktor Gullbrand pekar ut två sådana:

1) En senare start på fiskesäsongen i Sverige än 2021. Islossningen i sjöar och vattendrag
skedde betydligt senare än föregående år vilket försenat säsongstarten och premiärfisketurerna för våra kunder med en lägre efterfrågan som följd.
2) Oroligheter i omvärldsläget i samband med kriget i Ukraina har också haft en märkbart dämpande effekt på konsumtionen.

Bolaget nådde inte målet att växa organiskt under kvartalet och bakgrunden var en nedgång i Sverige. Internationellt ökade Söder Sportfiske. Den svenska e-handeln minskade också under kvartalet.

”Vår bedömning är att nedgången inom sportfiskekategorin varit större än för e-handeln
generellt och att vi trots ett tufft kvartal försäljningsmässigt ändå stärkt vår position på den
svenska marknaden”, uppger Söder Sportfiske-chefen.

I likhet med andra bolag tar Söder Sportfiske också upp oron i omvärlden.

”Vi befinner oss i ett osäkert omvärldsläge där marknadsutvecklingen i det kortare perspektivet
är både utmanande och svårförutsägbar. Dock är vi fortsatt trygga med vår strategiska riktning och de underliggande drivkrafterna i vår kategori så som en fortsatt förskjutning mot ehandelskanalen. Vi bygger balanserat för långsiktig tillväxt i linje med vår strategi. Och vår
ambition är att lönsamhetsnivån ska höjas i takt med att vi adderar tillväxt och skalar in de
kostnadsökningar som kommit med de investeringarna vi gjort under det senaste året”, fortsätter Gullbrand.

Söder Sportfiske, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning40,934,717,9%
EBITDA, justerat-1,32,5
EBITDA-marginal, justerad7,2%
Rörelseresultat, justerat-2,72,4
Rörelsemarginal, justerad6,9%
Nettoresultat-2,41,5
Resultat per aktie, kronor-0,29
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,73,1

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons