Sociallite Us förvärvar digitala marknadsföringsbolaget Torget Updated Sweden

Teknikbolaget Sociallite Us, som tidigare gick under namnet Gogo Lead Tech, har ingått avtal om att förvärva det digitala marknadsföringsbolaget Torget Updated Sweden i en affär som betalas med nyemitterade aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 4 miljoner kronor och betalas genom nyemitterade aktier, vilket innebär en utspädning i Sociallite Us på 3,8 procent. Vidare tillkommer en tilläggsköpeskilling som betalas ut baserat på bolagets prestation.

Torget Updated Sweden omsatte 14 miljoner kronor under 2021, med ett ebitda-resultat på cirka 4 miljoner kronor.

”Det är glädjande att få in ytterligare en framgångsrik verksamhet under vårt paraply. Torget Updated Sweden har idag en slimmad och agil organisation med stora utvecklingsmöjligheter och stort nätverk av kunder. Synergierna mellan Torget Updated Sweden och Sociallites befintliga produkter och plattformar är många då vi jobbar mot samma typ av kunder, vilket vi kommer kapitalisera på”, kommenterar Sociallite Us vd:n Christian Kronegård.

Säljarna och nyckelpersoner i Torget Updated Sweden kommer arbeta kvar i bolaget. De har även ingått ett lock up-avtal under 6 månader på 80 procent av initial köpeskillingen samt hela tilläggsköpeskillingen.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons