Smoltek rapporterar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2022. Rörelseförlusten ökade jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,1). Aktiverat arbete för egen räkning var på 1,6 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -9,7 miljoner kronor (-7,0).

Resultatet efter skatt blev -9,7 miljoner kronor (-7,0).

Resultat per aktie hamnade på -1,05 kronor (-0,86).

Bolagets likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick till 59,4 miljoner kronor (79,2) per den 31 mars.

– Sammanfattningsvis så har 2022 inletts på ett positivt sätt för Smoltek med flera lovande framsteg, och vi har som ambition att fortsatt hålla ett högt tempo i våra industrialiserings- och kommersialiseringsprocesser under resten av året, kommenterar vd Håkan Persson i delårsrapporten.

Smoltek, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning0,00,1
Rörelseresultat-9,7-7,0
Nettoresultat-9,7-7,0
Resultat per aktie, kronor-1,05-0,86

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons