Finwire

Smart Eye förvärvar iMotions för 400 miljoner kronor - ska även göra riktad nyemission

Uppdaterad 2021-10-26
Publicerad 2021-10-26

Teknikbolaget Smart Eye har ingått avtal om ett förvärv av iMotions för 400 miljoner kronor samt en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 miljoner. Cirka 200 miljoner kronor betalas genom nyemitterade aktier och resterande del i kontanter, enligt ett pressmeddelande.

Det framgår vidare att Smart Eyes styrelse avser att utforska möjligheterna att genomföra en riktad nyemission om cirka 200 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare. Carnegie har anlitats för att sköta den transaktionen.

iMotions är en leverantör av multimodal mjukvara för forskning kring mänskligt beteende med kontor i Köpenhamn, Boston, Singapore och Berlin. Under tolvmånadersperioden fram till sista september omsatte iMotions cirka 95 miljoner kronor med brutto- och ebitda-marginaler om 71 respektive 11 procent.

"Under det kommande årtiondet kommer vi att se en utveckling inom forskning kring mänskligt beteende med hjälp av multimodala metoder. iMotions och dess flersensorsintegrerande mjukvara kommer att bidra med ett ökat värde för Smart Eyes nuvarande kunder, speciellt inom bilindustrin. Framtiden är multimodal med teknologiska framsteg som kommer att göra det ännu lättare, snabbare och kostnadseffektivare att förstå vad som driver mänskligt beteende och beslutsfattande. Med iMotions adderar vi multimodal analysmjukvara till vår avancerade eye tracking och ansiktsuttrycksanalysplattform", kommenterar Smart Eyes vd Martin Krantz.

Förvärvet väntas slutföras innan slutet av november.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in