Slottsviken visar små förändringar i resultatet – ökat substansvärde

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar ökande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade små förändringar mot i fjol. Substansvärdet ökade under perioden.

Omsättningen steg 23 procent till 1,6 miljoner kronor (1,3).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev 0,5 miljoner kronor (0,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,00).

Substansvärde per aktie låg på 1,44 kronor (1,32).

”Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och bolaget fortsätter att investera i förädling och
standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal”, skriver bolaget.

Slottsviken, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning1,61,323,1%
Rörelseresultat0,1-0,2
Nettoresultat0,50,0
Resultat per aktie, kronor0,010,00
Substansvärde per aktie, kronor1,441,329,1%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons