Skandia Småbolag Sverige ökade 3,74 procent i december – starkt kvartal för svenska småbolag

Fonden Skandia Småbolag Sverige steg 3,74 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,15 procent. Under 2021 har fonden avkastat 24,77 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att svenska småbolag utvecklades bättre under det fjärde kvartalet jämfört med de större bolagen.

Vidare nämner man makrostatistik som presenterades för fjärde kvartalet, där bland annat amerikanska inköpsindexet ISM Manufacturing steg till 61,1 samtidigt som arbetslösheten i USA sjönk till 4,2 procent.

Avslutningsvis tar förvaltaren upp det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i Europa, som under kvartalet sjönk något till 58,0. Det gjorde även motsvarigheten i Kina, Caixin, som minskade till 49,9.

Förvaltaren rapporterar inga portföljförändringar.

Skandia Småbolag Sverige, %december, 2021Fond MM, förändring i procent3,74Index MM, förändring i procent3,15Fond i år, förändring i procent24,77

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons