Skandia Småbolag Sverige minskade 7,68 procent i februari – kriget i Ukraina fick marknaden på fall

Publicerad

Fonden Skandia Småbolag Sverige minskade 7,68 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaden upplevde breda fall under februari. Framförallt på grund av nyheterna kring Rysslands invasion av Ukraina.

Makrostatistiken visade på en fortsatt expansion under månaden trots att flera mätningar visat på svagare siffror. ISM Manufacturing sjönk till 57,6 men överträffade däremot förväntningarna. Samtidigt ökade arbetslösheten i USA till 4,0 procent. I eurozonen sjönk det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin till 58,4.

”Bland de delårsrapporter som publicerades under februari noterade vi positiva överraskningar från bland annat Assa Abloy, Astra Zeneca och Skanska medan rapporterna från Kinnevik, Mips, Storytel och Storskogen mottogs svagare. I övrigt aviserade Hexagon sitt förvärv av ETQ, SBB sitt förvärv av Kifab i Kalmar och HB Telemarken samt Elekta utfärdade en vinstvarning”, skriver förvaltaren.

Skandia Småbolag Sverige, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-7,68Index MM, förändring i procent-6,44

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons