Skandia Realräntefonden ökade 2,92 procent i februari – lägre riskaptit på marknaden efter Rysslands invasion

Publicerad

Fonden Skandia Realräntefonden steg 2,92 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,42 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att februari var en dyster månad då Ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina och starta krig i Europa. Världens finansmarknader reagerade med en lägre riskaptit och letade sig istället mot säkrare tillgångar så som statsobligationer och guld.

Kredit- och bostadsobligationer gick isär under månaden, råvarumarknaden fortsatte att stiga då många förväntade sig viss råvarubrist till följd av kriget. Ukraina är en stor producent av flera olika råvaror och matvaror samtidigt är Europa beroende av rysk olja och gas.

”Svenska kronan blev en av de svagaste valutorna, dels pga Riksbankens (felaktiga?) bedömning att inga räntehöjningar kommer att levereras i närtid, men också beroende på vår geografiska närhet till Ukraina. Då fokus var på råvaror har realräntor fallit kraftigt under månaden då högre råvarupriser brukar leda till högre inflationsförväntningar”, skriver förvaltaren.

Skandia Realräntefonden, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent2,92Index MM, förändring i procent3,42

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons