Skandia Realräntefonden ökade 0,1 procent i december

Fonden Skandia Realräntefonden steg 0,1 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,12 procent. Under 2021 har fonden avkastat 5,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att december var en volatil månad, där världen fick en ny virusvariant att ta hänsyn till, i takt med en ökad oro för den stigande inflationen. Energipriserna i norra Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet förklaras också ha stigit till höga höjder under perioden.

Vidare nämns amerikanska centralbanken Feds hökaktiga uttalanden gällande minskade återköp av obligationer, och förvaltaren skriver att ränteburna värdepapper steg under månaden. Oljeprisets återhämtning från novembers fall noteras ytterligare och problemen med gasleveranser fortsatte. Här är Europa i händerna på Ryssland menar förvaltaren.

”Räntehöjningar är det många pratar om och marknaden förbereder sig för, frågan är bara i vilken takt, och det är olika från marknad till marknad. I USA har det prisats tre höjningar under nästa år, och även i Sverige drygt en höjning. Det går inte att bortse från de höga KPI-siffrorna, frågan är bara hur mycket centralbanker skall panikera för utbudsproblematiken som pressar upp priserna. Det riskerar att döda tillväxten och sentimentet för risk”, förklarar förvaltaren.

Avslutningsvis skrivs att break/even-inflationen steg under månaden, och när nominella räntor ökade, sjönk realräntorna. Detta förklaras vidare ha resulterat i att fonden avkastade positivt under december.

Skandia Realräntefonden, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,1Index MM, förändring i procent-0,12Fond i år, förändring i procent5,06

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons