Skandia Realräntefonden minskade 3,72 procent i mars – stigande räntor missgynnade utvecklingen

Fonden Skandia Realräntefonden minskade 3,72 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,52 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,93 procent. Anledningen till den svaga utvecklingen under månaden var uppgången i realräntor samt ett sämre klimat för krediter och likviditet. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att kriget i Ukraina fortsatt varit i fokus för finansmarknaderna under månaden. Västvärlden kom med ännu hårdare sanktioner mot Ryssland och kapital- samt råvaruflöden påverkades markant.

Trots pågående geopolitisk oro kom den amerikanska centralbanken att under månaden höja sin styrränta med 25 baspunkter, något som fick räntorna att stiga både brett och snabbt. Riskaptiten ökade också under månaden och aktiemarknaderna återhämtade sig under mars.

Vidare skriver förvaltaren att även om covid-situationen i Europa och Västvärlden verkar vara stabil förvärras problemet i Kina där man fortsatt har nolltolerans mot viruset vilket lett till strikta nedstängningar i landet.

”Det fortsätter att påverka varuleveranser globalt, med förseningar och fortsatt brist. Det tillsammans med kriget gör att inflationen har fortsatt att gå upp, inte bara i USA utan i alla länder, inte minst i Sverige. Höga inflationssiffror betyder att FED (och andra centralbanker) kommer att leverera räntehöjningar, det har gjort att avkastningskurvan i USA inverterade – historiskt ett tecken på inbromsning i ekonomin och till och med recession”, skriver förvaltaren.

Oljepriset steg kraftigt i början av månaden men sjönk sedan i slutet av perioden och var ner 15 procent från högsta nivåerna. Detta påverkade både breakeven-inflationen och realräntorna negativt.

Skandia Realräntefonden, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,72
Index MM, förändring i procent-3,52
Fond i år, förändring i procent-1,93

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons