Skandia Korträntefond ökade 0,01 procent i december – flera räntehöjningar väntas under 2022

Fonden Skandia Korträntefond steg 0,01 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,04 procent. Under 2021 har fonden avkastat 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att månaden inleddes med oro för omikron, med ökad smittspridning och nya restriktioner. Inflationen förklaras fortsatt varit i fokus under december, med diskussioner huruvida den är tillfällig eller övergående.

Vidare noteras den svenska inflationen legat på 3,6 under perioden, drivet av höga el- och drivmedelspriser. Förvaltaren omnämner också den amerikanska inflationen, som uppmättes till nästan sju procent.

”På centralbanksfronten valde Fed att trappa ner takten på deras värdepappersköp, vilket troligtvis innebär att värdepappersköpen kommer avslutas i mitten av mars. Deras ränteprognoser indikerar nu tre räntehöjningar under 2022, jämfört med en höjning vid senaste mötet”, kommenterar förvaltaren.

Avslutningsvis förklaras att tekniska årsskifteseffekter ledde till hög efterfrågan på korta obligationer under månaden, vilket gynnade fondens utveckling.

Skandia Korträntefond, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,01Index MM, förändring i procent-0,04Fond i år, förändring i procent0,14

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons