Skandia Försiktig ökade 1,16 procent i december – breda övervikten mot aktier, krediter och råvaror gynnade utvecklingen

Fonden Skandia Försiktig steg 1,16 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Under 2021 har fonden avkastat 8,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att aktier hade en stark månad, medan det gick det gick tyngre för räntebärande värdepapper. Amerikanska centralbankens hökaktiga uttalanden om minskade stödköp nämns, och marknaden förklaras ställa sig in på räntehöjningar framöver även om man är osäker på vilken takt höjningarna förväntas ske.

”Även om synen skiljer sig mellan regioner tycks enigheten vara stor om att temat kommer vara åtstramning, även om det är svårt att säga i vilken grad för respektive region. De inflationstendenser marknaden tycker sig se i starka konjunkturbarometrar och höga KPI-siffror, i kombination med åtstramningar från centralbankshåll bidrar till en fortsatt dyster bild av räntemarknaden”, kommenterar förvaltaren.

Vidare noteras långräntorna ha stigit kraftigt under december och kreditspreadarna stramats åt, samtidigt som riskaptiten på börsen ökade och volatiliteten gradvis minskade.

”Portföljens breda övervikt i aktier, krediter och råvaror gynnades av denna marknad. Så även den värderingsbaserade strategin inom aktier”, avslutar förvaltaren.

Skandia Försiktig, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,16Index MM, förändring i procent1,1Fond i år, förändring i procent8,28

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons