Skandia Balanserad ökade 2,72 procent i december – stark avslutning på året för aktier

Fonden Skandia Balanserad steg 2,72 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Under 2021 har fonden avkastat 18,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att aktier hade en stark månad, medan det gick det gick tyngre för ränteburna värdepapper. Amerikanska centralbanken Feds hökaktiga uttalanden om minskade stödköp nämns, och marknaden förklaras ställa in sig på räntehöjningar framöver.

”Även om synen skiljer sig mellan regioner tycks enigheten vara stor om att temat kommer vara åtstramning, även om det är svårt att säga i vilken grad för respektive region. De inflationstendenser marknaden tycker sig se i starka konjunkturbarometrar och höga KPI-siffror, i kombination med åtstramningar från centralbankshåll bidrar till en fortsatt dyster bild av räntemarknaden”, kommenterar förvaltaren.

Vidare noteras långräntorna ha stigit kraftigt och kreditspreadarna stramats åt, samtidigt som riskaptiten på börsen ökade och volatiliteten minskade. Detta mycket på grund av dämpade farhågor kopplat till omikron.

”Portföljens breda övervikt i aktier, krediter och råvaror gynnades av denna marknad. Så även den värderingsbaserade strategin inom aktier”, avslutar förvaltaren.

Skandia Balanserad, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,72Index MM, förändring i procent2,5Fond i år, förändring i procent18,7

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons