Sintercast ökar omsättning men ser mer försiktigt på installationsintäkter under 2022

Publicerad

Processtyrningsbolaget Sintercast ökade omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan, men inte med bibehållen marginal. Framgent ser man mer försiktigt på förväntan av installationsintäkter under 2022

Omsättningen steg 15,6 procent till 28,1 miljoner kronor (24,3). Volymmässigt producerades 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket är den högsta produktionen sedan innan covid.

Bruttovinsten blev 20,2 miljoner kronor (17,1), med en bruttomarginal på 71,9 procent (70,4).

Rörelseresultatet blev 7,6 miljoner kronor (8,5), med en rörelsemarginal på 27,0 procent (35,0).

Resultatet efter skatt blev 7,9 miljoner kronor (6,9), en ökning med 14,5 procent mot föregående år.

– Efter tre år med höga installationsintäkter, med rekord i 2019 och 2020 och med en stark avslutning 2021, har många av möjligheterna till installationer realiserats. Detta, tillsammans med den Covid influerade minskningen av investeringar i gjuteriindustrin, leder till en mer försiktig förväntan av installationsintäkterna 2022. Dock pågår diskussioner gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem, säger vd Dr Steve Dawson.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,4 miljoner kronor (6,7).

Sintercast, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning28,124,315,6%
Bruttoresultat20,217,118,1%
Bruttomarginal71,9%70,4%
Rörelseresultat7,68,5-10,6%
Rörelsemarginal27,0%35,0%
Nettoresultat7,96,914,5%
Resultat per aktie, kronor1,11,010,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet-1,46,7

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons