Sinch rapporterar högre justerat ebitda än förväntat

Publicerad

Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Den justerade rörelsevinsten, mätt i ebitda, kom in bättre än förväntat. Nettoförlusten ökade.

Omsättningen steg 6,1 procent till 7 021 miljoner kronor (6 615). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 7 061.

Bruttoresultatet blev 2 322 miljoner kronor (1 937), med en bruttomarginal på 33,1 procent (29,3).

Ebitda-resultatet blev 715 miljoner kronor (528), väntat 736, med en ebitda-marginal på 10,2 procent (8,0).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 865 miljoner kronor (503), väntat 789, med en justerad ebitda-marginal på 12,3 procent (7,6).

Resultatet efter skatt blev -70 miljoner kronor (-40), och per aktie -0,08 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13 miljoner kronor (668).

Sinch, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning7 0217 061-0,6%6 6156,1%
Bruttoresultat2 3221 93719,9%
Bruttomarginal33,1%29,3%
EBITDA715736-2,9%52835,4%
EBITDA-marginal10,2%10,4%8,0%
EBITDA, justerat8657899,6%50372,0%
EBITDA-marginal, justerad12,3%11,2%7,6%
Nettoresultat-70-40
Resultat per aktie, kronor-0,08-0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet-13668

Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons