Simplicity Småbolag Sverige minskade 5,4 procent i augusti – svag månad för industrisektorn

Fonden Simplicity Småbolag Sverige minskade 5,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Initialt skriver förvaltaren att hökaktiga signaler från centralbankerna resulterade i att marknaden prisade in sämre tider och räntehöjningar inför september.

”Fonden föll med börsen men slog dock sitt index då den lägre exponeringen mot industribolagen gynnade utvecklingen. Även det högutdelande försäkringsbolaget TopDanmark bidrog positivt, liksom Karo Pharma efter bud från EQT”, skriver förvaltaren.

Bland de positiva bidragsgivarna för fonden under månaden fanns Sobi, SSAB, TopDanmark, Holmen och Karo Pharma. I den negativa vågskålen fanns Trelleborg, Fortnox, Hexatronic, Synsam och Indutrade7.

”Sobi tillhandahåller behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer. Verksamheten är global. Sobi har uppvisat en god tillväxt och hög lönsamhet under många år och levererade i somras en rapport som slog marknadens förväntningar. I början av augusti fick Sobi rekommendationen ’övervikt’ av ett stort amerikanskt analyshus. Analysen lyfte fram bolagets orderingång och defensiva tillväxtmöjlighet”, skriver förvaltaren.

De sektorer som bidrog mest positivt var material- och hälsovårdssektorn. De mest negativa sektorerna för fonden var industrisektorn och fastighetssektorn.

Under månaden valde förvaltaren att ta in både SKF och Munters i portföljen. Utöver det ökade man i Boliden, OX2 och Balder. Förvaltaren avyttrade också innehaven i Knowit och Cloetta samt minskade i Holmen, Trelleborg och Tele2.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Sobi, Trelleborg och Axfood med portföljvikter om 5,6, 4,2 respektive 4,1 procent.

Simplicity Småbolag Sverige, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,4
Fond i år, förändring i procent-26,7

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons