Finwire

Siemens höjer återigen prognosen

Uppdaterad 2021-08-05
Publicerad 2021-08-05

Tyska konglomeratbjässen Siemens redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Nettovinsten ökade. Bolaget skruvar upp helårsprognosen.

Orderingången landade på 20 486 miljoner euro (13 906).

Omsättningen steg 23,9 procent till 16 085 miljoner euro (12 979). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 14 870.

Industrirörelsens justerade ebitda-resultat uppgick till 2 319 miljoner euro (1 792), väntat 2 060, med en justerad ebitda-marginal på 14,4 procent (13,8).

Resultatet efter skatt blev 1 480 miljoner euro (535).

Resultat per aktie hamnade på 1,68 euro (0,67).

Siemens höjer på nytt sin prognos och räknar nu med att jämförbara intäkterna växer med 11-12 procent för helåret, mot tidigare 9-11 procent. Nettoresultatet väntas nu bli 6,1-6,4 miljarder euro, från tidigare 5,7-6,2 miljarder.


Siemens, MEURQ3-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019/2020FörändringOrderingång20 48613 90647,3%Nettoomsättning16 08514 8708,2%12 97923,9%EBITDA, justerat2 3192 06012,6%1 79229,4%EBITDA-marginal, justerad14,4%13,9%13,8%Nettoresultat1 480535176,6%Resultat per aktie, EUR1,680,67150,7%Konsensusdata från Bloomberg

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser

Logga in