Shamaran ökar omsättning och nettoresultat under fjärde kvartalet

Olje- och gasbolaget Shamaran redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 94,3 procent till 27,4 miljoner dollar (14,1).

Ebitdax-resultat blev 18,5 miljoner dollar (6,6), med en ebitdax-marginal på 67,5 procent (46,8).

Resultatet efter skatt blev 4,1 miljoner dollar (-1,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23,3 miljoner dollar (5,4).

Atrush-fältet väntas producera 36 000-41 000 fat per dag under 2022. Kostnaderna väntas ligga vid 4,80-5,80 dollar per fat. Investeringarna väntas bli 116,3 miljoner dollar, netto 32,1 miljoner för Shamaran, en ökning med 122 procent mot året före.

Shamaran, MUSDQ4-2021Q4-2020Förändring
Nettoomsättning27,414,194,3%
EBITDAX18,56,6180,3%
EBITDAX-marginal67,5%46,8%
Nettoresultat4,1-1,8
Kassaflöde från löpande verksamhet23,35,4331,5%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons