Setra rapporterar en rejäl vinstökning under första kvartalet

Träindustribolaget Setra redovisar en ökad omsättning och betydligt högre rörelsevinst under första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen steg 54,9 procent till 1 834 miljoner kronor (1 184).

Rörelseresultatet blev 480 miljoner kronor (177), med en rörelsemarginal på 26,2 procent (14,9).
Resultatförbättringen beror primärt på höga försäljningspriser till följd av en stark marknadsutveckling.

Resultatet efter skatt blev 378 miljoner kronor (137).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8 miljoner kronor (-85).

”Den goda efterfrågan och starka prisnivå vi sett under första kvartalet, ser ut att bestå även i kvartal två. Våra medarbetare ska verkligen ha en eloge för det stora ansvaret de tar i vardagen. Utmaningarna med hög covid-relaterad frånvaro har ställt särskilt stora krav på flexibilitet under första halvan av kvartalet”, kommenterar vd Katarina Levin.

Setra, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning1 8341 18454,9%
Rörelseresultat480177171,2%
Rörelsemarginal26,2%14,9%
Nettoresultat378137175,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet8-85

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons