Sernekes styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i byggbolaget Serneke kallas till årsstämma onsdagen den 3 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Den består av styrelseordförande Jan C. Johansson, vice styrelseordförande Per Åkerman samt styrelseledamöterna Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård och Lars Kvarnsund.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa årligen återkommande incitamentsprogram
för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande högst 7,2 miljoner B-aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons