Senzime aktie placeras på observationslistan

Börsoperatören Nasdaq Stockholm har beslutat att placera medicinteknikbolaget Senzime på observationslistan. Det framgår av ett börsmeddelande.

Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan en bolags finansiella instrument ges observationsstatus om det råder osäkerhet kring bolagets finansiella ställning.

Senzime har aviserat att bolaget planerar att genomföra en företrädesemission på 100 miljoner kronor för att stärka balansräkningen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons