Sensor Sverige Select ökade 2,9 procent i december – ökat exponeringen mot värdeaktier

Fonden Sensor Sverige Select steg 2,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,6 procent. Under 2021 har fonden avkastat 15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 18,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Stefan Olofsson, Ulf Öster och Stefan Ahlfeldt.

Inledningsvis förklaras inflationen ha bitit sig fast i USA, medan Sverige kommit mer lindrigt undan. Förvaltarteamet poängterar dock att inflationstalen måste vika ned tidigt under 2022 för att fler centralbanker inte ska ta efter amerikanska Feds nyligen hökaktiga ageranden på penningmarknaden.

Gällande enskilda innehav bidrog Cibus, Investor och Sandvik mest positivt till fondens utveckling under perioden. I den negativa vågskålen för månaden återfanns SEB, Sinch och Balder.

Vidare förklarar förvaltarna att fonden ändrat strategi till en övervikt mot värdeaktier, på grund av stigande inflation och hökaktiga centralbanker. Exponeringen mot bank och fastighetsaktier har ökat och Boliden, Nordea, Skanska, SBB och Castellum har adderats till portföljen. Fonden har även ökat sina positioner i Investor och SEB. Samtidigt har Evolution, Vimian och Sinch avyttrats. Fonden har också minskat i Swedish Match.

”Det ser lite sämre ut för börsen ett tag nu. Centralbankerna plockar bort bålskålen och höjer priset på pengar. Till att börja med i USA och ytterligare några mer marginella länder. Troligen inte generellt i Europa än på ett tag. Inflationen är för hög för tillfället men kommer rimligen att börja falla senare under våren. Coronasmittan accelererar men avtar senare i vår också, tror vi. Tillväxten blir bra, lägre än under 2021, men redan nu ser vi att vissa prognosmakare justerar ned sina tidigare höga tillväxttal mot bakgrund i de faktorer vi här visat på”, spår förvaltarna gällande utvecklingen 2022.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Investor, Volvo och Nordea med portföljvikter om 9,4, 5,7 respektive 5,7 procent.

Sensor Sverige Select, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,9Index MM, förändring i procent2,6Fond i år, förändring i procent15Index i år, förändring i procent18,2

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons