SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk ökade 2,1 procent i december- ökat i Embracer

Fonden SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk steg 2,1 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Under 2021 hade fonden en avkastning om 40,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 37,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Jimmy Bengtsson.

Småbolag hade relativt sett en svagare månad i förhållande till storbolagen under december. Sektorerna med bäst utveckling bland de svenska småbolagen under perioden var kraftförsörjning, industri och råvaror. De sektorer med svagast utveckling var fastigheter, informationsteknik och energi.

Bästa bidragande bolag till fondens utveckling var innehaven i Lifco, Indutrade och Addnode. Bland det bolag som hade en svagare utveckling fanns bland annat innehav som Sectra, Sagax och Nyfosa.

Det största aktieköpet under månaden gjordes i Embracer. De största aktieförsäljningarna gjordes i Sagax, Lifco och Balder.

Vid utgången månad hade fonden störst position i Addtech, Beijer Ref följt av Lagercrantz, med vikterna 5,7, 4,9 respektive 4,3 procent.

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,1Index MM, förändring i procent3,1Fond i år, förändring i procent40,9Index i år, förändring i procent37,1

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons