SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag minskade 2,4 procent i december – tog in Kommercni och PZU i portföljen

Publicerad

Fonden SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag minskade 2,4 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,2 procent. Under 2021 har fonden avkastat 23,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 21,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Pavel Lupandin.

Inledningsvis skriver förvaltaren att regioner som ingår i fondens mandat överträffade bredare tillväxtmarknader under året.

”Marknader skakade av sig omikron-rädsla, men geopolitiken mellan Ryssland och USA skapade oro på den ryska marknaden. Investerare förväntar sig nu snabbare nedtrappning av Federal Reserves stimulanser, med sannolik press på teknikbolag som följd. Brentoljepriset nådde högsta nivån sedan 2013. Tjeckien, Polen, Grekland och Turkiet presterade bra samtidigt som Ryssland och Ungern föll”, skriver förvaltaren.

Bland de positiva bidragsgivarna till fondens relativa utveckling fanns övervikter i Komercni och MMK samt en undervikt i TCS Group. I den negativa vågskålen fanns fondens övervikter i Sistema och Polymetal samt undervikten i Novatek.

När det gäller fondens aktivitet skriver förvaltaren att man minskat exponeringen mot ryska blue-chip-bolag. Samtidigt har man valt att ta in Komercni och PZU i portföljen.

De sektorer med störst exponering i fondens portfölj var finans och material med portföljexponeringar om cirka 42 respektive 23 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var man till största del exponerad mot Ryssland till 46 procent. Därefter följde Polen och Storbritannien med 19 respektive 13 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Sberbank of Russia, Halyk Savings Bank of Kazakhstan och Polymetal International med portföljvikter om 8,0, 5,1 respektive 5,1 procent.

SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-2,4Index MM, förändring i procent-1,2Fond i år, förändring i procent23,9Index i år, förändring i procent21,7

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons