SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag ökade 4,5 procent i december – Simpson Manufacturing bästa innehavet

Publicerad

Fonden SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag steg 4,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,0 procent. Under 2021 avkastade fonden 33,8 procent och var därmed bättre än index som ökade 29,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Mark Sherlock.

Angående börsuppgången under december skriver förvaltaren att ökningen av antalet covid-19- fall inte var tillräcklig för att hindra en stark avslutning på året, tack vare optimismen över robust ekonomisk data.

Fondens bästa innehav blev under december byggteknikföretaget Simpson Manufacturing, som enligt Sherlock utvecklades starkt till följd av stöd från bra statistik kring nya byggprojekt. I den negativa vågskålen fanns däremot Chart Industries, som är verksamma inom grön energilagring. Bolaget reviderade nyligen ner sin helårsprognos för 2021, men däremot uppreviderades förväntningarna för 2022.

Vad gäller fondens aktivitet under månaden uppger Sherlock att man inte gjorde några nyinvesteringar och inte avyttrade några bolag.

”De ekonomiska förhållandena i USA skapar fortsatt goda möjligheter för en positiv börsutveckling under 2022, om än en något mer måttlig sådan jämfört med de senaste åren. Den amerikanska BNP-tillväxten har nu återvänt till nya höjder, ekonomin är på väg tillbaka till ett normalläge och konsumenterna har byggt upp överskottsbesparingar. Även om pandemiriskerna alltjämt är betydande anser vi att den underliggande ekonomin är stark. Aktievalen kommer dock att vara en avgörande faktor framöver, då marknaderna ligger nära rekordnivåer. Faktorexponeringarna, som har drivit marknaden de senaste åren, väntas avta och ge plats åt idiosynkratiska aktieval som en betydligt mer trolig drivkraft till överavkastning framöver”, skriver förvaltaren.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Gartner, Eagle Materials och LKQ med portföljvikterna 3,4, 3,3 respektive 3,1 procent.

Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot informationsteknik, industri och finans.

SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,5Index MM, förändring i procent3,0Fond i år, förändring i procent33,8Index i år, förändring i procent29,9

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons