SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag minskade 6,6 procent i december – tog ny position i Boralex

Fonden SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag minskade 6,6 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,2 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 4,3 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mark Sherlock.

Inledningsvis skriver förvaltaren att världens aktiemarknader backade i december efter två månaders positiv avkastning.

”Inflationen i USA fortsatte att avta och den amerikanska konsumentprisinflationen var lägre än förväntat för andra månaden i rad. Den totala inflationen sjönk till 7,1 procent och kärninflationen till 6 procent”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att FED bibehöll sin hökaktiga inställning och höjde styrräntan med 50 punkter efter fyra 75-punktshöjningar i rad.

Samtliga sektorer uppvisade negativ avkastning under månaden. Storbolag överträffade småbolag och värdebolag presterade bättre än tillväxtbolag.

Portföljbolagen Vericel, AptarGroup och Maximus bidrog mest till fondens avkastning under månaden. I den negativa vågskålen återfanns AMN Healthcare, Chart Industries och Palomar Holdings.

Fonden sålde Abiomed efter Johnson & Johnsons uppköp och tog en ny position i Boralex. Ökade gjorde fonden i IVA Medical, PTC och Equifax.

”De ekonomiska prognoserna utmanas av stigande räntor när Fed står inför den svåra uppgiften att bromsa inflationen och samtidigt undvika en recession. För närvarande är retoriken alltjämt hökaktig, även om förväntningarna nu ökar på en avtagande räntehöjningstakt framöver”, skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att dagens dystra värderingar och prognoser kan visa sig vara alltför pessimistiska. Fonden investerar i välskötta bolag med goda kassaflöden, vilka förvaltaren spår kommer gynnas av rådande miljö med stramare likviditet.

SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,6
Index MM, förändring i procent-8,2
Fond helår, förändring i procent-4,3
Index helår, förändring i procent-6,5

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons