SEB Global Climate Opportunity Fund minskade 2,08 procent i februari – Super Micro Computer bidrog positivt

Publicerad

Fonden SEB Global Climate Opportunity Fund minskade 2,08 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,86 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,19 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Andreas Johansson och Mirella Zetoun.

Inledningsvis skriver förvaltarna att världens breda aktiemarknader såg en generellt negativ utveckling under månaden. Obligationsräntor steg globalt.

”Marknadsklimatet präglades av en fortsatt dragkamp mellan konjunktur, arbetsmarknad, räntehöjningar från centralbanker och bolagsrapporter. Positiv ekonomisk statistik från både USA och euroområdet visade på god aktivitet i ekonomierna och tämligen stark privat konsumtion”, skriver förvaltarna.

Förväntningarna om ett mer uthållig inflationstryck stärktes under månaden när amerikansk arbetsmarknad samt PPI-siffror från USA och Tyskland kom in starkare än väntat.

Fonden fick positiva bidrag till den relativa avkastningen från övervikt i industrisektorn samt undervikt inom läkemedelssektorn. I den negativa vågskålen återfanns allmännyttiga bolag och fastighetssektorn.

Bolag som bedöms som hållbara och bidragande till FN:s klimatmål gav positiva bidrag medan fondens investeringar i bolag med intäkter från solkraft påverkade negativt.

Portföljbolaget Super Micro Computer bidrog mest till den relativa avkastningen. Undervikt mot Apple och Nvidia påverkade negativt.

SEB Global Climate Opportunity Fund, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,08
Index MM, förändring i procent-2,23
Fond i år, förändring i procent4,86
Index i år, förändring i procent4,19

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons