SEB Corporate Bond minskade 0,3 procent i december – spår en känsligare marknad under 2022

Publicerad

Fonden SEB Corporate Bond SEK – Lux minskade 0,3 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,2 procent. Under 2021 minskade fonden 2,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mikael Anttila, Xuli Qian och Staffan Fredholm.

December präglades av fortsatt smittspridning vilket får förvaltarna att tro det är rimligt att anta att omikron kommer att dämpa tillväxten under de närmaste månaderna. I mitten av månaden bekräftade även den amerikanska centralbanken att de avser att strama åt penningpolitiken som en följd av stigande inflationssiffror och en stark arbetsmarknad, vilket förmodligen kommer att innebära flera räntehöjningar under 2022.

Bland fondens största innehav vid månadens slut återfinns Standard Chartered, HSBC, Santander, BNP Paribas och Bank of America, där varje innehav utgör cirka två procent av fondens totala värde. Fondens kassaposition var cirka tre procent.

Fondens duration uppgick till 6,34 år vilket var cirka 0,6 år kortare än durationen för jämförelseindex. Den genomsnittliga kreditratingen i fonden var A- vid månadsskiftet.

”Än så länge har varken omsvängningen av penningpolitiken från den amerikanska centralbankens sida eller nya virusutbrott dämpat den starka marknadsutvecklingen. Tillväxten tuffar på tack vare starka balansräkningar hos både hushåll och företag. På sikt tror vi dock att marknadsutsikterna kommer att mörkna något. Nerdragningen av obligationsköp från centralbankerna innebär att mindre likviditet injiceras till marknaden och högre styrräntor minskar pressen att investera. Tillsammans tror vi att detta kommer att göra marknaden mer känslig för negativa nyheter under 2022”, avslutar förvaltarna.

SEB Corporate Bond SEK – Lux, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-0,3Index MM, förändring i procent-0,2Fond i år, förändring i procent-2,4Index i år, förändring i procent-1,1

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons