Schroder ISF Emerging Europe slog sitt jämförelseindex under mars

Schroder ISF Emerging Europe föll under mars med överpresterade mot sitt index. Europeiska tillväxtmarknader rasade under månaden och MSCI valde att ta bort Ryssland från sitt index den 9 mars. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarna Rollo Roscow och Mohshin Memon.

Under mars har marknaden i Turkiet stigit kraftigt trots att inflationen rusade och centralbanken agerade med tystnad vilket fick den turkiska liran att tappa ytterligare i värde.

Fonden gynnades av sin allokering mot Turkiet och Ungern. Även allokeringen mot Kazakstan bidrog positivt. Samtidigt missgynnades man av undervikten mot Tjeckien.

På aktienivå missgynnades fonden av sina positioner i Tofas, MLP Saglik Hizmetleri och Alpha Bank medan överviktspositionen i polska Kruk bidrog positivt.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att Rysslands invasion av Ukraina har fått råvarupriser att stiga kraftigt. Samtidigt är osäkerheten stor kring hur illa det är med leverantörskedjorna och hur länge problemen kan kvarstå. Den geopolitiska risken har ökat över alla tillväxtmarknader i Europa. Osäkerheten är stor och motvinden likaså. Förvaltarna menar att man fortsatt letar efter intressanta investeringsmöjligheter när värderingar nu faller.

Fonden har varit handelsstoppad sedan den 25 februari.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons