Schroder ISF Emerging Europe ökade 12,2 procent i oktober – Turkiet var starkaste marknaden

Fonden Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR steg 12,2 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 14,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 71,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 69,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Rollo Roscow och Mohsin Memon.

Inledningsvis skriver förvaltarna att aktier på tillväxtmarknader utvecklades positivt i Europa under oktober.

Marknaderna i Ungern och Polen hade presterat dåligt de senaste månaderna, men steg tvåsiffrigt under oktober i amerikanska dollar. Båda ländernas centralbanker meddelade att dess räntehöjningscykel kan vara över.

Turkiet var den bäst presterande marknaden då centralbankerna sänkte räntan igen, trots en inflation på 83,5 procent.

Den geografiska exponeringen tyngde portföljen, där undervikten mot Turkiet samt övervikten mot den slovenska marknaden bidrog mest negativt till fondens relativa avkastning. Undervikten mot Tjeckien bidrog dock positivt.

Exponeringen på bolagsnivå tyngde också den relativa utvecklingen, speciellt i Turkiet. Övervikten mot Ford Otosan, nollvikten mot Turk Hava Yollari och övervikten i Tofas Otomobil bjöd på starka motvindar.

Fonden gynnades dock av ett positivt urval i Polen där övervikten mot mBank, nollvikten mot PGE Polska och undervikten mot PKN Orlen bidrog positivt.

Även om värderingarna återigen ligger på attraktiva nivåer dröjer sig osäkerheten om de globala tillväxtutsikterna under nästkommande år kvar.

Avslutningsvis påpekar förvaltarduon att de har en försiktig inställning och fortsätter att leta efter möjligheter som kan uppstå som ett resultat av stress på marknaden.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Powszechny Zaklad Ubezpieczen, Richter Gedeon samt Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski med portföljvikter om 6,7, 5,6 respektive 4,9 procent.

Största sektor var finans, följt av energi samt sällanköpsvaror och -tjänster.

Gällande fondens geografiska exponering var Polen största region med 28,8 procent av allokerat kapital. Därefter kom Grekland med 21,6 procent.

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent12,2
Index MM, förändring i procent14,7
Fond i år, förändring i procent-71,1
Index i år, förändring i procent-69,9

Linn Wirdemo
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons