Schroder ISF China Opportunities minskade 5,4 procent i april – exponering mot sällanköpsvaror och informationsteknik missgynnade

Fonden Schroder ISF China Opportunities minskade 5,4 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 14,2 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Louisa Lo.

Inledningsvis skriver förvaltaren att kinesiska aktier föll i april, mycket på grund av nedstängningarna till följd av covid-19. Stoppen i de inhemska fabrikerna kan komma få stor påverkan på den globala ekonomin framöver. Även aktier listade på Hongkong-börsen förklaras ha gått svagt under perioden.

Sektormässigt missgynnades fondens relativa avkastning av exponeringen mot sällanköpsvaror. Även övervikten mot informationsteknik bidrog negativt.

Bland de innehav som utvecklades bäst för fonden fanns China Merchants Bank, JinkoSolar och China Tourism Group Duty Free.

I den negativa vågskålen återfanns bland annat Contemporary Amperex Technology och Shenzhen Kangtai Biological Products. Den obefintliga exponeringen mot JD.com bidrog ytterligare även den negativt till den relativa utvecklingen.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att värderingen på kinesiska aktier nu är nere på låga nivåer, och att investerare bör ha tålamod med de orosmoln som riskerar att påverka marknaden negativt kortsiktigt framöver.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Alibaba, Tencent och HSBC med portföljvikter om 10,1, 9,8 respektive 3,5 procent.

Största sektor var sällanköpsvaror, följt av informationsteknik och kommunikationstjänster.

Schroder ISF China Opportunities, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,4
Index MM, förändring i procent-8,0
Fond i år, förändring i procent-12,8
Index i år, förändring i procent-14,2

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons