SBB:s kortsiktiga likviditet har stärkts, men ytterligare tillskott nödvändigt på längre sikt – S&P Global

Publicerad

Fastighetsbolaget SBB:s kortsiktiga likviditet har förbättrats i och med det tillförda nettoinflödet om 7,8 miljarder kronor som tillkännagavs under gårdagen. Det skriver kreditvärderingsinstitutet S&P Global i en kommentar, noterar Bloomberg News.

Likviden bedöms minska det potentiella underskottet under de kommande 12 månaderna. SBB väntas använda tillskottet till att finansiera kortsiktiga finansiella åtaganden, som att betala förfallna skulder och utdelningar.

Institutet fortsätter dock vara av åsikten att SBB kommer behöva avyttra ytterligare fastighetstillgångar, sälja fler aktieandelar eller ta in nytt kapital för att bibehålla tillräckligt med likviditetsutrymme de kommande 24 månaderna.

S&P skriver också att de kommer bedöma den fulla effekten av affären kring Educo-verksamheten och genomförda decentraliseringar när de har mer insyn i dess påverkan på de finansiella nyckeltalen.

SBB-aktien tappar omkring fem procent i den tidiga eftermiddagshandeln i Stockholm.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons