SBB säljer sju fastigheter för 2,5 miljarder kronor

Fastighetsbolaget SBB säljer sju fastigheter i Norge, Finland och Sverige för ett överenskommet fastighetsvärde om 2 500 miljoner kronor. Av dessa används 2 280 miljoner kronor för att minska nettoskulden. Den värdemässigt största fastigheten i portföljen är Kunnskapsveien 55 i Lilleström i Norge med Oslomet som största hyresgäst och övriga fastigheter utgörs av offentliga kontor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Av försäljningslikviden kommer 1 850 miljoner norska kronor från från försäljning till Public Property Invest, PPI, där SBB äger 48,8 procent. SBB kommer i samband med transaktionen att investera 215 miljoner norska kronor i PPI. Efter transaktionen har PPI ett totalt fastighetsvärde om 10,5 miljarder norska kronor. Affärerna är tecknade och tillträde sker i andra kvartalet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons