SBB minskar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 1 747 miljoner kronor (1 878), en minskning med 7,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 323 miljoner kronor (1 405), en minskning med 5,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 021 miljoner kronor (1 060), en minskning med 3,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -5 952 miljoner kronor (-836). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -750 miljoner kronor (-1 444).

Resultatet före skatt var -11 101 miljoner kronor (-2 612).

Resultatet efter skatt blev -9 897 miljoner kronor (-2 721).

Resultat per aktie hamnade på -6,18 kronor (-1,99).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 17,76 kronor (42,70).

SBB, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter1 7471 878-7,0%
Driftnetto1 3231 405-5,8%
Förvaltningsresultat1 0211 060-3,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-5 952-836
Värdeförändringar derivat, totalt-750-1 444
Resultat före skatt-11 101-2 612
Nettoresultat-9 897-2 721
Resultat per aktie, kronor-6,18-1,99
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor17,7642,70-58,4%

Nyhetsbyrån Finwire

Annons