SBB förlänger utbyteserbjudande, betalning av uppskjuten ränta på hybridvärdepapper

Publicerad

Fastighetsbolaget SBB lämnade den 13 juni ett utbyteserbjudande för innehavare av ett stort antal utestående obligationer i bolaget mot nya obligationer som ska emitteras av dotterbolaget Sveafastigheter.

SBB avser genomföra en obligatorisk betalning av samtlig uppskjuten ränta avseende de hybridvärdepapper som omfattas av erbjudandena. Betalningen av uppskjuten ränta kommer att ske den 3 juli, vilket är före den förväntade avräkningen av erbjudandena.

Innehavare av hybridvärdepapper som lämnar in, eller som redan har lämnat in, ubytesinstruktioner kommer därför att ha rätt att erhålla den relevanta betalningen av uppskjuten ränta avseende sina hybridvärdepapper.

SBB avser också att skjuta upp betalning av upplupen ränta som hänför sig till nuvarande ränteperioder under hybridvärdepapperna och det kommer därför inte att ske någon upplupen räntebetalning avseende hybridvärdepapper som accepteras för utbyte i enlighet med erbjudandena.

SBB har beslutat att senarelägga utgångsdatumet för erbjudandena till kl. 16.00 (Londontid) den 27 juni och den förväntade likviddagen kommer därmed att vara den 5 juli.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons